بسم الله القصم الجبارین.
خاک بر سر جماعت حزب الله سایت گفتمان هم میهن.
به هم میهن رفتم دیدم شده پاتوق مخالفان نظام و اسلام. بخدا شما دفترچه ای ها مسلمانید خودتان خبر ندارید.
اجرتان با آقا امام زمان. کاخ نشین بهشت باشید.
کاش مدیر هممیهن یک نگاهی به دفترچه بی اندازد و از مطالب مفید اینجا یاد بگیرد و اجازه ندهد از سیاست و دین صحبتی شود مگر در خدمت اسلام و انقلاب.