سلام میخوام بدونم به نظر شما طراحی هوشمند نظریه بهتری هست یا نظریه خلقت؟